V Sesja Rady Gminy kadencji 8 (2018-2023) – 27 lutego 2019r.

Po przerwie: