I Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023) – 21 listopada 2018r.